Оцінка відповідності умов праці на підприємстві - Аудит Охорони Праці
20 марта, 2018

Аудит з охорони праці

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Аудит охорони праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Аудит охорони праці – це кваліфікована оцінка відповідності умов праці на робочому місці, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства та його підзаконних актів.
Слід зауважити про те, що роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Охорона праці на підприємстві

Центр Ліцензування та Дозвільної Документації пропонує юридично – правову допомогу, яка полягає у своєчасному та успішному забезпеченні функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, а саме кваліфікована допомога в:
подробнее

- створені відповідних служб, забезпечення вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контроль їх додержання;
- реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
- пропозиції впровадження прогресивних технологій, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці;
- забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
- забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками причин;
- організація проведення аудиту охорони праці;
- організація проведення лабораторних досліджень умов праці;
- організація проведення оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування;
- організація проведення атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживання заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
- розробка і затвердження положення, інструкції, та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), які встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безоплатне забезпечення працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
- здійснення контролю за додержанням технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
- організація роз’яснювальної роботи безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Враховуючи вище зазначене, для об’єктивного оцінювання нормативно-правового забезпечення та стану охорони праці на підприємстві, аудит з охорони праці може бути виконаний різними способами, прийомами із застосуванням практичної методики, в обсягах які визначатимуться в залежності від стану охорони праці на підприємстві, технологічних процесів, способів виконання робіт, умов забезпечення та інших факторів, які безпосередньо визначать завдання проведення аудиту з охорони праці.

Документальне підтвердження (офіційність) аудиту з охорони праці
- Звіт про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві

Найвищий критерій відповідності та якості аудиту з охорони праці
Практичне використання Звіту про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві з врахуванням результатів викладених у змісті, вступна частина, описова, результативна (в т.ч. рекомендації), нормативно-правова база, яка обгрунтовує позиції звіту про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві.

Результат аудиту з охорони праці на підприємстві
Звіту про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві із чітким зазначенням бездіяльності, порушень, недоліків, а також не відповідність нормам охорони праці. Рекомендації та нормативні пропозиції дотримання норм охорони праці, адаптації бізнес-системи діяльності підприємства до існуючих та продуктивних процесів життєдіяльності підприємства в умовах сучасного стану.

Перевірка стану охорони праці складається наступних єтапів
подробнее

1. Аудит з охорони праці (ДОКУМЕНТАЦІЯ)
- Насамперед виявлення наявності або відсутності на підприємстві документації з охорони праці (внутрішні акти регулювання, забезпечення, дотримання, виконання ОП);
- За результатами виявлення: корегування, виправлення, складення, забезпечення підприємства актами з охорони праці; (Положення, порядки, програми, інструкції, технологічні регламенти, овнс, накази, розпорядження, інструкції та інше)
1.1. Аудит з охорони праці (ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ)
- Виявлення наявності та/або причини – наслідки відсутності дозвільної документації (ліцензії) та ін. на підприємстві, наприклад:
- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Висновок проведення експертизи стану охорони праці;
- Висновок безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання;
- Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- Спеціалізоване навчання/ підвищення кваліфікації, підтвердження спеціалізації, право виконання робіт підвищеної небезпеки, виконання робіт за напрямками трудової діяльності;
- Атестація робочих місць (наявність або відсутність шкідливих, небезпечних факторів);
- Ліцензування певних видів господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства України
2. Аудит з охорони праці (ОБЛАДНАННЯ)
Здійснення попередньої оцінки безпеки, технічного стану обладнання, машин, механізмів, устаткування на території підприємства (Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) і відповідність нормам з охорони праці та законодавства України.
3. Аудит з охорони праці (ВИКОНАННЯ РОБІТ)
Здійснення оцінки виконання робіт у відповідності до умов праці, регламентів, вимог/правил виконання робіт та дотримання норм охорони праці.
4. Аудит з охорони праці (ВИКОНАННЯ РОБІТ)
Перевірка теоретичних та практичних знань з охорони праці працівників та посадових осіб.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.
Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони проходять повторне навчання і перевірку знань.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам здійснити кваліфіковану оцінку відповідності умов праці на підприємстві (АУДИТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ) в т. ч. сформувати та підготувати документацію з охорони праці

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств, а саме оформлення Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки;
- Атестація робочих місць за умовами праці

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Проведення юридичної консультації з питань аудиту з охорони праці, а також об’єктивне
оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи
управління та інформації з питань вимогам законодавства України про охорону праці.
2. Юридична допомога у встановлені характеристик фактичного стану підприємства, включаючи
напрямки діяльності, система управління, служба охорони праці, стан обладнання та його документальне
обгрунтування та забезпечення;
3. Підготовка висновку аудиту з охорони праці у разі виявлення невідповідностей стану охорони
праці, характеристик об'єкта аудиту охорони праці вимогам законодавчих актів та інших нормативних
документів;
4. Підготовка Звіту про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві з чіткими
рекомендаціями, щодо заходів усунення виявлених невідповідностей;
5. Усунення виявлених недоліків шляхом оформлення дозвільної документації, виконання
нормативно-правових документів та інших способів та прийомів за допомогою яких аудит з охорони праці
на підприємстві спрямує підвищення стану охорони праці у суб'єктів господарювання.
Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість аудиту з
охорони праці та покращення стану охорони праці у суб'єктів господарювання.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів
проведення робіт, надання послуг) до наших фахівців не є автоматичною згодою на проведення аудиту з

охорони праці - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого проведення
аудиту з охорони праці.
Процес підготовки до проведення аудиту з охорони праці розпочнеться після підписання Вами договору
про співпрацю або отримання юридично-правових послуг.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію