Позитивна Декларація відповідності вимогам пожежної безпеки
20 марта, 2018

Декларація відповідності з питань пожежної безпеки

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Відповідно до частини п’ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінетом Міністрів України постановлено та Постановою № 440 від 5 червня 2013 р затверджено Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - Порядок). Даний Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об’єкти нерухомості). Декларація розробляється суб’єктом господарювання або уповноваженим представником і подається або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Звертаємо Вашу Увагу на те що, датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС.

Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Нормативно – правові акти:

-КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ;
-Постанова КМУ № 440 від 5 червня 2013 р «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;
-Наказ МВС № 1417 від 3012.2014 р «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»
Термін отримання Декларації відповідності МТБ з питань пожежної безпеки:
Декларація реєструється протягом 10 робочих днів з дня її надходження
Основною Вашою вимогою для реєстрації Декларації є:
Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

Слід зазначити, а також привернути Вашу увагу на те, що Порядком надаються вичерпні вимоги, а також перелік документів, необхідних для реєстрації декларації, АЛЕ все тільки починається у бік плідної праці, адже наводимо приклади - успішного досвіду, у необхідності юридичної допомоги, адже саме наші спеціалісти допоможуть Вам знайти відповіді на питання: переліку об’єктів нерухомості, характеристика об’єкта нерухомості, визначення ступеня ризику, опис конструктивних елементів будівлі, настанови з вірного навчання з питань пожежної безпеки згідно НАПБ, ступенів вогнестійкості, вогнезахисту та інших питань, на які потрібно знати та розуміти відповіді для граматично - вірного заповнення декларації, і звичайно, як результат отримання для Вас зареєстрованої Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Тому, враховуючи вище зазначене, пропонуємо скористатися юридичними послугами спеціалістів, а також перелік документів, які необхідні для надання та отримання даних послуг:
- Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Декларацію допомагаємо заповнити - ми);
- Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення (У разі відсутності оцінки експертизи – консультуємо, допомагаємо, а також отримаємо позитивний висновок);
- Довіреність на уповноваженого представника

Декларація не подається:
- у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду
- орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам підготувати пакет документації, а також подати та отримати Позитивну ДЕКЛАРАЦІЮ відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності в т.ч. оформлення документації з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності, отримання ДЕКЛАРАЦІЇ відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:
- Висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку реєстрації та видачі Декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
2. Підготовка пакету документів з пожежної безпеки, відомості про матеріально-технічну базу, склад
працівників, технологію виробництва, системи контролю якості виконання робіт, контроль пожежної
безпеки на підприємстві, порядок складення та підписання договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (Положення,
інструкції, накази, сертифікати, та інше) для реєстрації та отримання декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
3. Підготовка та оформлення (заповнення) декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
4. Подання сформованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
5. Отримання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для Вашого підприємства.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
та реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення та реєстрації Декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки - ці дані
надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення та реєстрації Декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки.
Процес підготовки документації, оформлення та реєстрації Декларації розпочнеться тільки після
підписання Вами договору про співпрацю або юридично - правових послуг отримання дозволу.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію