Декларація Відповідності з Питань Охорони Праці - ЦЛДД
20 марта, 2018

Декларація відповідності з питань охорони праці

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (далі - Порядок) встановлено процедуру видачі або відмови у видачі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Декларація за формою згідно з додатком 8 подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Додаток 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці:
подробнее

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.
2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).
3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.
6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання.
8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
10. Водолазні роботи.
11. Маркшейдерські роботи.
12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
14. Роботи верхолазні та скелелазні.
15. Роботи із збереження та переробки зерна.
16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.
17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
19. Зварювальні роботи.

Додаток 7 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:
подробнее

1. Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря
2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю
3. Ковальсько-пресове устаткування
4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні)
5. Технологічні транспортні засоби

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам сформувати та підготувати документацію в тому числі сформувати та отримати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств, а саме оформлення Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки;
- Атестація робочих місць за умовами праці

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку реєстрації та видачі декларації відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
2. Підготовка пакету документів з охорони праці, відомості про технічну базу, склад працівників,
технологію виробництва, системи контролю якості виконання робіт, служба охорони праці на
підприємстві, порядок складення та підписання договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (Положення, інструкції, накази,
сертифікати, та інше) для реєстрації та отримання декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з охорони праці;
3. Підготовка та оформлення (заповнення) декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з охорони праці;
4. Подання сформованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
охорони праці;
5. Отримання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з охорони праці для Вашого підприємства.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
та реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення та реєстрації Декларації відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства з охорони праці - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з

можливістю подальшого оформлення та реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з охорони праці.
Процес підготовки документації, оформлення та реєстрації Декларації розпочнеться тільки після
підписання Вами договору про співпрацю або юридично - правових послуг отримання дозволу.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію