Декларація про утворення відходів - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
20 марта, 2018

Декларація про утворення відходів

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Декларація про утворення відходів

Відповідно до Закону України «Про відходи» наводяться нижче основні терміни, які вживаються в наступних значеннях:
Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
Декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000.

Показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою :


Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тонах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18.02.2016 № 118 (далі - Постанова) у відповідності до пункту “р” частини першої статті 18 Закону України “Про відходи” затверджено Порядок подання декларації про відходи та форму декларації про відходи.

Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають Декларацію про відходи (далі - Декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація про відходи суб’єктом господарювання або уповноваженим представником подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно- територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання або уповноважений представник подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам підготувати та отримати зареєстровану Декларацію про утворення відходів

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств, а саме виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів:
- Інвентаризація відходів - комплекс організаційно-технічних заходів

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку оформлення, заповнення, реєстрації
декларації про відходи;

2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, а також переліку необхідної
інформації для подальшого заповнення та оформлення декларації про відходи відповідно до вимог
чинного законодавства України;
3. Подання декларації про відходи для подальшої реєстрації;
4. Отримання зареєстрованої Декларації про відходи.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
та реєстрації Декларації про відходи.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення та реєстрації Декларації про відходи - ці дані
надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого отримання Декларації про відходи.
Процес оформлення та реєстрації Декларації про відходи розпочнеться тільки після підписання Вами
договору про співпрацю або юридично-правових послуг отримання декларації про відходи.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію