Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
20 марта, 2018

Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» встановлено процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.
Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - довготривалий період використання під час виробничого процесу машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з урахуванням їх експлуатаційних характеристик;
Застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Для одержання дозволу необхідно пройти експертизу на:

Експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки становить 5 (п’ять) років

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки становить 5 (п’ять) років

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

1. Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки".
2. Технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
3. Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.
5. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
6. Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.
7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.
8. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).
9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам сформувати та підготувати документацію для проходження експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, Застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та отримання Дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Перелік необхідних документів
1. Заява про оформлення Дозволу;
2. Заява про проведення експертизи;
3. Вiдомостi про структуру пiдприємства (штатний розклад);
4. Довiдка про включення до Єдиного державного реєстру;
5. Свiдоцтво про державну реєстрацiю;
6. Копiї посвiдчень, протоколiв про проходження навчання та перевiрки знань з питань ОП;
7. Документи, що пiдтверджують проходження навчання керiвником, спецiалiстами та робiтниками з питань охорони працi, в т.ч. по професiях, якi пов'язанi з роботами пiдвищеної небезпеки (протоколи, посвiдчення);
8. Перелiк машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
9. Сертифікати походження, відповідності, паспорт та ін.;
10. Накази про затвердження iнструкцiй з ОП за безпечне проведення робiт з пiдвищеною небезпекою ( + перелiк iнструкцiй);
11. Довіреність на уповноваженого представника.

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств, а саме оформлення Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- Атестація робочих місць за умовами праці

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку видачі дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, ознайомлення з встановленими умовами видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання, продовження терміну дії Держпраці та її територіальними органами дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
2. Підготовка пакету документів з охорони праці, відомості про технічну базу, склад працівників, технологію виробництва, системи контролю якості виконання робіт, служба охорони праці на підприємстві (Положення, інструкції, накази, сертифікати, та інше) для проходження експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
3. Отримання позитивного ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
4. Подання заяви на одержання дозволу та висновку експертизи в дозвільний центр;
5. Отримання дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки для Вашого підприємства

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
Дозволу.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, пов`язані з експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки.
Процес підготовки документації та оформлення дозволу розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично - правових послуг отримання дозволу.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію