Дозвіл робіт підвищеної небезпеки - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
6 марта, 2018

Дозвіл робіт підвищеної небезпеки

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» встановлено процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу. Для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки - Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки становить 5 (п’ять) років

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Додаток 2 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.
5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.
9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.
11. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
12. Підземні та відкриті гірничі роботи.
13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
14. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.
16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
17. Газополум'яні роботи.
18. Роботи із збагачування корисних копалин.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам сформувати та підготувати документацію для проходження Експертизи спроможності виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та
отримання Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Заява про оформлення Дозволу;
2. Заява про проведення експертизи спроможності виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
3. Вiдомостi про структуру пiдприємства (штатний розклад);
4. Довiдка про включення до Єдиного державного реєстру;
5. Свiдоцтво про державну реєстрацiю;
6. Копiї посвiдчень, протоколiв про проходження навчання та перевiрки знань з питань ОП;
7. Документи, що пiдтверджують проходження навчання керiвником, спецiалiстами та робiтниками з питань охорони працi, в т.ч. по професiях, якi пов'язанi з роботами пiдвищеної небезпеки (протоколи, посвiдчення);
8. Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою;
9. Накази про затвердження iнструкцiй з ОП за безпечне проведення робiт з пiдвищеною небезпекою ( + перелiк iнструкцiй);
10. Довіреність на уповноваженого представника.

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств, а саме оформлення Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:

- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- Атестація робочих місць за умовами праці

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку видачі дозволів на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, ознайомлення з встановленими
умовами видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання, продовження терміну дії Держпраці
та її територіальними органами дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
2. Підготовка пакету документів з охорони праці, відомості про технічну базу, склад працівників,
технологію виробництва, системи контролю якості виконання робіт, служба охорони праці на
підприємстві (Положення, інструкції, накази, сертифікати, та інше) для проходження експертизи стану

охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
3. Отримання позитивного ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ стану охорони праці та безпеки промислового
виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки;
4. Подання заяви на одержання дозволу та висновку експертизи в дозвільний центр;
5. Отримання дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки для Вашого підприємства

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
Дозволу.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення дозволу на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з
можливістю подальшого оформлення дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, пов`язані з експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки.
Процес підготовки документації та оформлення дозволу розпочнеться тільки після підписання Вами
договору про співпрацю або юридично - правових послуг отримання дозволу.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію