Дозвіл на користування надрами - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
6 марта, 2018

Дозвіл на користування надрами

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 затверджено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, який регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін. Дія даного Порядку поширюється на всі види користування надрами. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл. Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.

Дозволи надаються на такі види користування надрами:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалин

 

 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

 • видобування корисних копалин

 

 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ)

 

 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

 

 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

 

 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції

 

Дозвіл надається на строк :

3 (три роки) - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення

 

5 (п'ять років) - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років - на видобування корисних копалин

 

30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

 

Строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років

 

20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

 

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

 

Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується з:

 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

 

 • відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

 

 • Мінприроди - на всі види користування надрами;

 

Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу.

Невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

- вимоги до ефективності робіт

- сучасні технології видобування та переробки корисних копалин

- порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій

- види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр

- підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр

 

За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014).

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції справляється у розмірі 1 відсотка початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні.

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартість геологічної інформації (відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 (ЗП України, 1995 р.,      № 8, ст. 220) протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

 

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються ДКЗ.

 

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам підготувати пакет документації, а також подати та отримати

Спеціальний дозвіл на користування надрами

 

 

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності в т.ч. оформлення документації з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності, отримання Спеціального дозволу на користування надрами, а саме: 

 

 • Експертиза, розгляд, рішення Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ)

 

 • Юридичний супровід в процесі розробки ЗВІТУ з ОВД, проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД), Висновок з ОВД, Рішення про оцінку впливу на довкілля

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА НАДРА

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку видачі дозволів на користування надрами у
межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також
продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та
внесення до нього змін;
2. Визначення та підготовка пакету документів на користування надрами, участі та перемоги на
аукціоні з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами;
3. Підготовка документації для здійснення Замовником оплати офіційних платежів, державного мита,
придбання геологічної інформації, а також інших платежів передбачених для оформлення дозволу на
користування надрами для подальшого здійснення геологічного вивчення родовищ корисних копалин,
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення, а також видобування корисних копалин;
4. Отримання дозволу на користування надрами для Вашого підприємства.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
Дозволу.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на користування надрами - ці дані надаються Вам на безкоштовній
основі з можливістю подальшого оформлення дозволу на користування надрами, пов`язані з
користуванням надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи
анулювання дозволу та внесення до нього змін на основі рішення Державної комісії України по запасах
корисних копалин (ДКЗ).
Процес підготовки документації та оформлення дозволу розпочнеться тільки після підписання Вами
договору про співпрацю або юридично - правових послуг отримання дозволу.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію