Проектна документація ОВНС - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
20 марта, 2018

Проектна документація ОВНС

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Заявка на консультацію

  Проектна документація ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє природне середовище)

  Розробка проектної документації, розділу (ОВНС) оцінки впливу на навколишнє природне середовище – це важливий процес, який передбачає точне знання всіх тонкощів норм чинного законодавства. Застосування комплексних заходів, які спрямовуються на інтенсивність, категорії, ступені можливого впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення від будь-якого виду запланованої господарської діяльності.

  Завдяки розробленій документації ОВНС здійснюються необхідні подальші корективи, а так само розробляються екологічні обгрунтування розміщення певних проектів будівництва.

  Мета розробка проектної документації, розділу (ОВНС) – дотримання, виконання, реалізація екологічних вимог до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів з кваліфікованою розробкою необхідних заходів, щодо попередження шкідливого впливу планової господарської діяльності на навколишнє природне середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення. Зазвичай ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об'єкту (ів), технологічних процесів, експлуатації устаткування, об’єктів.

  Спектр послуг фахівців Центру ліцензування та дозвільної документації по проектній документації:

  - Визначення кількісних та якісних характеристик стану навколишнього середовища в районі розташування об’єкта, визначення методів, прийомів, засобів попередження шкідливого впливу планової господарської діяльності (планова, випереджувальна діяльність);
  - Визначення процесу інтенсивності та можливого/існуючого техногенного впливу у адміністративно- територіальній місцевості;
  - Визначення можливого/існуючого впливу об’єкту на навколишнє середовище (в процесі будівництва/ його експлуатації);
  - Внесення коригувань в діючі ОВНС з метою дотримання усіх змін у нормативно – правових актів, а також з метою ліквідації помилок і зауважень;
  - Розробка проектної документації ОВНС з дотриманням та реалізацією екологічних норм до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатацію об’єктів;
  - Кваліфікований правовий супровід проектної документації ОВНС;
  - Отримання дозвільної документації (Дозволи, ліцензії, погодження, рішення, лист-згоди), що стосується/відноситься оцінки впливу на навколишнє природне середовище відповідно до чинного законодавства України.

  Відповідно до ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлюються беззаперечні Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

  При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

  Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів.

  Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали ОВНС оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

  Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище.

  Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об'єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спеціальну заяву про це.

  введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення).

  Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності в т.ч. оформлення документації з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення діяльності підприємства, а саме:
  - Проведення Інвентаризації відходів;
  - Розроблення Паспорта на відходи;
  - Розроблення Технологічних регламентів (переробка, оброблення, утилізація);
  - Отримання Рішення про оцінку впливу на довкілля / Висновок з оцінки впливу на довкілля