Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
20 марта, 2018

Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Розробка Технологічних регламентів діяльності з відходами (в т. ч. небезпечними) (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація)

Технологічний регламент - це внутрішній нормативно - правовий документ розроблений та затверджений (введений в дію) на підприємстві, у якому визначено характеристики відходів або пов'язані з ними процеси чи способи збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, а також вимоги до процесів чи способів, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим.

Технологічний регламент містить вимоги до термінології, позначок, маркування чи збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація відходів, які застосовуються до певного процесу чи способу поводження з відходами.

Основним завданням розробки Технологічного регламенту для підприємства, є визначення основного режиму та порядку проведення операцій поводження з відходами, дотримання норм законодавства в технологічному процесі, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, дотримання інших норм чинного законодавства України.
Технологічні регламенти погоджуються уповноваженими органами державної влади в залежності від сфери застосування у відповідності до порядку визначений чинним законодавством України.

ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Загальна характеристика відходів або пов'язані з ними процеси чи способи збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація та ін;
2. Визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
3. Опис технологічного процесу, способів, прийомів, діяльності;
4. Норми проведення технологічного режиму;
5. Наявність чи відсутність недоліків, за наявності причини, способи, прийоми усунення;
6. Нормативи витрат ресурсів (забезпечення сировиною, витрата енергоресурсів);
7. Контроль технологічного процесу;
8. Основні правила та норми дотримання безпеки технологічного процесу;
9. Калькуляція утворення відходів, переробка, утилізація, виробництво, стічні води, викиди в атмосферу стаціонарними джерелами;
10. Перелік посадових та обов'язкових інструкцій;
11. Кошторис, баланс технологічного процесу;
12. Технологічна схема процесу;
13. Технологічне устаткування;
14. Матеріально технічна база технологічного процесу

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам розробити Технологічний регламент діяльності з відходами (в т. ч. небезпечними)(збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація)

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності в т.ч. оформлення документації з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для діяльності підприємства, а саме:
- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- Атестація робочих місць за умовами праці
- Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

Заявка на консультацію