Лист роз`яснення щодо імпорту/експорту небезпечних відходів
15 марта, 2018

Зелений перелік відходів

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Висновок (лист – роз’яснення) щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (1989 р) та з метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів Кабінет Міністрів України затвердив Постановою № 1120 «Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» (далі - Положення).

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення.
Екологічно обгрунтоване поводження - вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами.
Виробник відходів - будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль.
Особа - будь-яка фізична чи юридична особа.
Імпорт відходів - будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит.
Експорт відходів - будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит.
Реімпорт відходів - ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів.
Імпортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів.
Експортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів.

Зелений перелік відходів

Відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Мінприроди), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах. В інших випадках відходи, що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення. Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, чи не підпадають, надає Мінприроди.

Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів і відповідно не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів. Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам підготувати пакет документації, а також подати та отримати Висновок (лист – роз’яснення) щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів:

1. Заява про експорт/імпорт відходів зеленого переліку;
2. Угода купівлі-продажу та/або Договір зовнішньоекономічної діяльності;
3. Специфікація до Угоди/Договору;
4. Інвойс;
5. Паспорт на відходи;
6. Відомості про склад та властивості відходів (протокол акредитованих лабораторій аналізу відходів, протокол радіаційного обстеження, характеристика відходів);
7. Сертифікат якості / відповідності / походження;
8. Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
9. Документація обгрунтування властивостей та сфера використання/застосування відходів;
10. Експертний висновок ТПП про визначення коду УКТ ЗЕД;
11. Довіреність на уповноваженого представника

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності в т.ч. оформлення документації з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а саме:

- Визначення кодів товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо-економічної діяльності (10. Експертний висновок ТПП про визначення коду УКТ ЗЕД), Гармонізованою Тарифною Системою США (ГТС США), Комбінованою Номенклатурою ЄС (КН ЄС), Єдиним Митним Тарифом ЄС (TARIC) та іншими класифікаторами

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТА-РОЗ’ЯСНЕННЯ

1. Проведення юридичної консультації з питань оформлення висновку, листа-роз’яснення щодо
імпорту/експорту зеленого переліку відходів;
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про
отримання листа-роз’яснення, щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів;
3. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання висновку, листа-
роз’яснення щодо відходів, що включені до Зеленого переліку відходів Базельської конвенції про контроль
за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням, які не підпадають під дію
пунктів 6 - 33 Положення зеленого переліку відходів;
4. Отримання в найкоротші терміни листа-роз’яснення, щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів,
які не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення зеленого переліку відходів.
Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
висновку, листа-роз’яснення щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів.

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення висновку, листа-роз’яснення щодо імпорту/експорту
зеленого переліку відходів - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого
оформлення листа-роз’яснення щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів.
Процес оформлення листа-роз’яснення, щодо імпорту/експорту зеленого переліку відходів розпочнеться
тільки після підписання Вами договору про співпрацю або отримання юридично-правових послуг.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію