Оформлення Ліцензіїї на Медичну Практику - допомога та консультації
15 марта, 2018

Ліцензія на медичну практику

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики

Оформлення Ліцензіїї на Медичну Практику

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з медичної практики затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 Ліцензійні умови         які встановлюють встановлюють організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, а також визначають вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - ліцензія).

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.
Дія даних Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики.
Дія даних Ліцензійних умов не поширюється на господарську діяльність, пов’язану із здійсненням судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи.

Господарська діяльність з медичної практики (далі - медична практика) - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії.

Документи, що подаються для одержання ліцензії на медичну практику

1. Заява про отримання ліцензії;
2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії (у двох екземплярах);
3. Відомості про стан матеріально-технічної бази;
4. Наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
5. Висновок санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта
6. Довіреність на уповноваженого представника

Ліцензія на медичну практику

Організаційні вимоги
Медична практика ліцензіатом провадиться:
- за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ;
- за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація);
За місцем проживання (перебування) пацієнта може надаватися:
- первинна медична допомога;
- вторинна (спеціалізована) медична допомога, яка може надаватися в амбулаторних умовах;
- невідкладна та екстрена медична допомога;
- паліативна допомога, зокрема психологічна допомога;
- допомога у проходженні медичної реабілітації;
- виїзна (мобільна) консультативно-діагностична допомога.
У медичній практиці ліцензіат застосовує тільки ті методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, лікарські засоби, медичні вироби, вироби медичного призначення та дезінфекційні засоби, що не заборонені до застосування МОЗ.
Суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я:
1) повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку:
- статут закладу охорони здоров’я або положення про заклад охорони здоров’я (залежно від організаційно-правової форми);
- штатний розпис;
- положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені);
- посадові інструкції працівників;
- правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я;
- локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та стандартами медичної допомоги (медичними стандартами), затвердженими МОЗ, або діяти на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ;
2) повинен пройти акредитацію закладу охорони здоров’я у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 “Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., № 2, ст. 40).
Найменування закладу охорони здоров’я повинно відповідати найменуванню у переліку закладів, затвердженому МОЗ та/або іншим центральним органом виконавчої влади.

Кадрові вимоги
Медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ. Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів засвідчується:
- документом про вищу освіту державного зразка;
- сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) встановленого зразка, виданим вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти;
- посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських (провізорських) спеціальностей (за наявності);
- свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації (за наявності).
Фізична особа - підприємець має право приймати на роботу лікарів відповідно до заявленої спеціальності, а молодших спеціалістів з медичною освітою - залежно від профілю (спеціальності) за умови, що їх кваліфікаційний рівень відповідає єдиним кадровим вимогам, затвердженим МОЗ.
Фізичні особи - підприємці з числа молодших спеціалістів з медичною освітою провадять медичну практику самостійно або під керівництвом лікаря.
Фізична особа - підприємець, яка не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, має право отримати ліцензію.
У такому разі фізична особа - підприємець зобов’язана укомплектувати штат медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей.

Технологічні вимоги
Медичні вироби та вироби медичного призначення повинні застосовуватися ліцензіатом лише:
- у пристосованих приміщеннях, вимоги до яких визначені в інструкціях із застосування (паспорті) чи технічній документації;
- за функціональним призначенням та відповідно до вимог, визначених виробником в інструкції із застосування (паспорті) або технічній документації.

Порядок оформлення ліцензії з медичної практики

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики;
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії з медичної практики (згідно із переліком запланованої практичної діяльності), а також визначення переліку організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження діяльності з медичної практики;
3. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
4. Оформлення ліцензії в терміни 10-20 робочих днів з моменту формування повного пакету документів для отримання ліцензії;
5. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

Скільки коштує ліцензія на медичну практику?

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення ліцензії.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії з медичної практики - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії.
Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично-правових послуг отримання ліцензії.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію