Небезпечні Відходи - Отримання Ліцензіі - Перелік Документів
22 февраля, 2018

Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

Ліцензування
Ліцензія на поводження з небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 Ліцензійні умови які встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі - ліцензія), а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Небезпечні відходи визначені розділом А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).
Поводження з небезпечними відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення.

Документи, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

1. Заява про отримання ліцензії;
2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії
(у двох екземплярах);
3. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з додатком 2), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання;
4. Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;
5. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з додатком 3;
6. Відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;
7. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;
8. Висновок з оцінки впливу на довкілля (рішення ОВД) в якому визначено допустимість провадження планової діяльності та/ або Рішення провадження планової діяльності;
9. Спеціальний паспорт на відходи (На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку);

10. Відомості, щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами;
- (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) – наявність плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті;
11. Відомості, щодо наявності дозволу на спеціальне водокористування;
12. Відомості, щодо наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
13. Диплом, сертифікат тощо) про здобуття екологічних знань є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб;
14. Допуски до поводження з небезпечними відходами осіб, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами;
15. Забезпечення додержання правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту, електробезпеки, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
16. Довіреність на уповноваженого представника

Копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання:
- паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
- реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди;
- технологічного регламенту

НАШІ ПРИНЦИПИ

Виняткова законність всіх процесів, високий рівень компетентності, результат

ТЕРМІНИ

Мінімально можливі при дотриманні всіх вимог законодавства

НАША МІСІЯ

Полегшити клієнтам процес ведення бізнесу

Як оформити ліцензію на поводження з небезпечними відходами?

Порядок оформлення ліцензії

подробнее

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (згідно із запланованою діяльністю), а також визначення переліку організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;
3. Юридичний супровід у встановлені правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля у процесі прийняття рішення про провадження господарської діяльності. Отримання рішення оцінки впливу на довкілля (ОВД) або провадження планової діяльності;
4. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на поводження небезпечними відходами;
4. Оформлення ліцензії в терміни 15-20 робочих днів з моменту формування повного пакету документів для отримання ліцензії;
5. Отримання ліцензії на поводження небезпечними відходами;

Скільки коштує оформлення ліцензії на небезпечні відходи?

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення ліцензії.

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії на поводження з небезпечними відходами - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії з поводження з небезпечними відходами.

Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично-правових послуг отримання ліцензії.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію