Туроператорська діяльність - Як отримати туроператорську ліцензію?
15 марта, 2018

Ліцензія на туроператорську діяльність

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Ліцензія на провадження туроператорської діяльності

Для отримання ліцензії на провадження туроператорської діяльності затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 Ліцензійні умови які встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатами, які провадять туроператорську діяльність, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про туризм”, “Про захист прав споживачів”.
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

Туроператорська діяльність - діяльність туристичних операторів з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг щодо виїзного, в’їзного та внутрішнього туризму.
Дія даних Ліцензійних умов поширюється на юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять та які мають намір провадити туроператорську діяльність.

Документи, що подаються для одержання ліцензії на провадження туроператорської діяльності
1. Заява про отримання ліцензії;
2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії (у двох екземплярах);
3. Засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному статтею 15 Закону України “Про туризм”;
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро.

ДОДАТКОВО до п. 3: Юридична допомога в оформлені документації для отримання банківської гарантії фінансового забезпечення туроператора 20000 євро, а також фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму 10000 євро.

4. Відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності (додаток 2);
5. Засвідчені керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності;

Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу фахову освіту, що підтверджується документом про освіту, та стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами у трудовій книжці, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджується документом про освіту.

6. Засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі;
7. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 Закону України “Про туризм”;
8. Довіреність на уповноваженого представника

Скільки коштує ліцензія на туроператорську діяльність?

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування господарської діяльності
туроператорської діяльності;
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про
отримання ліцензії на туроператорську діяльність, а також визначення переліку організаційних, кадрових,
технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження діяльності туроператорської
діяльності;
3. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності туроператорської діяльності;
4. Оформлення ліцензії в терміни 10 робочих днів з моменту формування повного пакету документів
для отримання ліцензії;
5. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності туроператорської діяльності;

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
ліцензії.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії туроператорської діяльності - ці дані
надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії.
Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично-
правових послуг отримання ліцензії.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію