Реєстрація ТОВ - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
13 марта, 2018

Реєстрація ТОВ

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері України - є Товариство з обмеженою відповідальністю

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань» регулюються відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних
осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи,
та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення
державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної
спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій
роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною
особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
- Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - має статус юридичної особи та підлягає державній
реєстрації, мають власне найменування та виступають в цивільному та господарському обороті від власного
імені;
- Учасники наділяють ТОВ майном, яке стає власністю ТОВ;
- ТОВ діє на підставі Статуту;
- Максимальна кількість учасників товариства;
- Засновник ТОВ несе відповідальність за зобов’язаннями ТОВ, а лише в межах свого внеску до статутного
капіталу ТОВ;
- Керівництво ТОВ здійснюють загальні збори засновників, а також призначений загальними зборами
виконавчий орган ТОВ (директор або дирекція);

Для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно підготувати:

- Назва (найменування) товариства;
- Дані про Засновників (ідент. номер + ксерокопії паспортів)
- Дані про директора (ідент. номер + ксерокопії паспортів)
- Види діяльності за КВЕД
- Юридична адреса (прописка Засновника або приміщення/ офіс)
- Розмір статутного капіталу товариства
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1);
- Довіреність уповноваженого представника
Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації

впевнено допоможуть Вам підготувати пакет документації, а також
зареєструвати Товариство з обмеженою відповідальністю

Скільки коштує реєстрація ТОВ?

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку державної реєстрації Товариства з
обмеженою відповідальністю (ТОВ);
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які необхідні для заповнення
заяви про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця, а саме: паспорт громадянина України;
ідентифікаційний код платника податків (У відповідності до кількості Засновників/Учасників). Якщо ТОВ
бажає зареєструвати іноземець, тоді потрібні: підстави для перебування в Україні та постійне місце
проживання (посвідку на постійне або тимчасове місце проживання); отримання у Державній фіскальній
службі ідентифікаційного коду платника податків для іноземців; нотаріальна довіреність;

3. Юридично-швидке визначення видів діяльності за КВЕД, тобто видів економічної діяльності;
4. Визначення системи оподаткування, на якій буде перебувати Товариство з обмеженою
відповідальністю;
5. При необхідності та в залежності від видів господарської діяльності, спеціалісти визначать порядок
та види отримання дозвільної документації, в тому числі певних видів господарської діяльності, які
підлягають ліцензуванню.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, в тому числі при необхідності отримання ліцензії,
дозволу, погодження, рішення.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю, отримання
ліцензії, дозволу, погодження, рішення та інше - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з
можливістю подальшої реєстрації ТОВ, а також отримання ліцензій, дозволів та інших дозвільних
документів необхідні для здійснення господарської діяльності товариства.
Процес реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) розпочнеться тільки після підписання
Вами договору про співпрацю або отримання юридично-правових послуг.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію