Реєстрація ФОП - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
13 марта, 2018

Реєстрація ФОП

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Реєстрація Фізичної Особи Підприємця

Фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі
подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Документи, необхідні для державної реєстрації фізичної особи – підприємця
1. Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 10)
2. Ксерокопія паспорта, ідентифікаційного номера
3. Види економічної діяльності згідно КВЕД 2010
4. Обрана система оподаткування
5. Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або
реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість
за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника
6. Довіреність на представництво інтересів (нотаріально посвідчена)
Підприємці у своїй діяльності можуть застосовувати дві системи оподаткування –
загальну й спрощену (1,2,3 - групи).
Причому на спрощеній системі вони можуть застосовувати три групи (1–3).
Пропонуємо для ознайомлення порівняльну характеристику систем оподаткування за
такими критеріями, як:
Порівняльні характеристики систем оподаткування приватних підприємців:
Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників

Система оподаткування Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників
Загальна система Немає обмежень

Єдиний податок 1 група Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 300 000 грн.
Можна працювати тільки самостійно без найманих працівників

Єдиний податок 2 група

Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 1,5 млн грн. У
трудових відносинах із підприємцем одночасно може перебувати не
більше ніж 10 осіб

Єдиний податок 3 група Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 5 млн грн.

Немає обмежень за кількістю працівників
Обмеження за видами діяльності

Система
оподаткування Обмеження за видами діяльності
Загальна
система

Немає спеціальних обмежень (види діяльності, які заборонено провадити
підприємцям, перераховані в ст. 4 Закону "Про підприємництво")

Єдиний
податок
1 група

Мають право тільки торгувати товарами в роздріб на ринку й надавати побутові
послуги населенню за затвердженим переліком побутових послуг

Єдиний
податок
2 група

Мають право надавати послуги (зокрема й побутові) платникам єдиного податку
та/або населенню, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, діяльність у
сфері ресторанного господарства. Заборонено надавати посередницькі послуги з
купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також провадити
діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Єдиний
податок
3 група

Спеціальних обмежень за видами діяльності немає

Види діяльності, які не можна провадити на умовах сплати єдиного податку в жодній із груп:
– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ в ємностях до 20 л,
пива й столових вин);
– видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зокрема органогенного
утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
– видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності страховими агентами, сюрвеєрами, аварійними
комісарами та аджастерами;
– діяльність з управління підприємствами;
– надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
– діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва,
колекціонування або антикваріату;
– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
– технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009: 2005);
– діяльність у сфері аудиту;
– надання в оренду земельних ділянок загальною площею понад 0,2 гектара, житлових приміщень та/або їхніх
частин загальною площею понад 100 кв. м, нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їхніх частин
загальною площею понад 300 кв. м;

– діяльність страхових (перестрахових) брокерів;
– діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське
парі, парі тоталізатора);
– обмін валют.
Не зможуть бути єдинниками нерезиденти України.

Порядок реєстрації платником податків

Система
оподаткування Порядок реєстрації платником податків

Загальна система

Орган ДФС самостійно здійснює взяття на облік підприємця не пізніше ніж наступного робочого
дня від дня отримання відомостей від державного реєстратора. Якщо підприємець не подав заяви
про застосування спрощеної системи оподаткування, він автоматично вважається таким, що
працює за загальною системою оподаткування. Ніяких заяв до податкової служби подавати не
потрібно. Однак до часу, коли буде отримано дохід від підприємницької діяльності, потрібно
зареєструвати в податковій інспекції Книгу обліку доходів і витрат, у якій буде вестися облік
результатів господарської діяльності

Єдиний податок
1 й 2 група

Якщо підприємець бажає відразу після держреєстрації працювати за спрощеною системою, він
може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування першої (другої) групи
безпосередньо державному реєстраторові під час реєстрації підприємцем. Якщо він цього не
зробив, то в місяці держреєстрації треба подати таку заяву до органу ДФС. 
Новостворений підприємець вважатиметься платником єдиного податку з 1-го числа місяця, що
настає за місяцем, у якому відбулася держреєстрація. Підприємець, який бажає перейти на єдиний
податок із загальної системи оподаткування, повинен подати заяву до органу ДФС не пізніше ніж
за 15 календарних днів до початку кварталу. Такий перехід можна здійснювати тільки один раз
протягом календарного року. За бажанням зареєстрований єдинник може безкоштовно й
безумовно отримати в податковій інспекції витяг із реєстру платників єдиного податку

Єдиний податок
3 група

Якщо підприємець бажає відразу після держреєстрації працювати за спрощеною системою, він
може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування третьої групи
безпосередньо державному реєстраторові під час реєстрації підприємцем. Якщо він цього не
зробив, потрібно протягом 10 днів після реєстрації подати заяву до органу ДФС. Він
вважатиметься платником єдиного податку від дня його держреєстрації. Підприємці, які бажають
перейти на єдиний податок з інших систем оподаткування, повинні подати заяву до органу
державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу. За
бажанням зареєстрований єдинник може безкоштовно й безумовно отримати в податковій
інспекції витяг із Реєстру платників єдиного податку, подавши запит до податкової служби

Ставки податку

Система
оподаткування Ставки податку

Загальна система

З чистого доходу підприємець сплачує податок на доходи за ставкою 18% та військовий збір за
ставкою 1,5%.
Чистий дохід визначається як різниця між валовим доходом (виручкою) та витратами,
безпосередньо пов'язаними з його отриманням.
Витрати обліковуються на підставі первинних документів. Перелік витрат визначено ст. 177 ПКУ

Єдиний податок
1 група

Ставки єдиного податку встановлюються місцевими радами залежно від виду господарської
діяльності в межах до 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1
січня звітного року з розрахунку на місяць. Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності,
податок сплачується за більшою ставкою.
Передбачено ще одну ставку в розмірі 15% отриманого доходу. Вона застосовується до таких
доходів:
– суми перевищення обсягу доходу 300 000 грн;
– доходу, отриманого від не зазначеної в реєстрі виду діяльності або забороненого виду діяльності;
– доходу, отриманого із застосуванням негрошових форм розрахунку.
Доходи, отримані на умовах роботи за єдиним податком, не включаються до складу загального
річного оподатковуваного доходу фізичної особи

Єдиний податок
2 група

Ставки єдиного податку встановлюються місцевими радами залежно від виду господарської
діяльності в межах до 20% мінімальної заробітної плати з розрахунку на місяць, установленої на 1
січня звітного року. Доплат податку за працівників не передбачено. 
Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, податок сплачується за більшою ставкою.
Передбачено ще одну ставку в розмірі 15% отриманого доходу. Вона застосовується до таких
доходів:
– суми перевищення обсягу доходу 1,5 млн грн;
– доходу, отриманого від не зазначеного в реєстрі виду діяльності або забороненого виду
діяльності;
– доходу, отриманого із застосуванням негрошових форм розрахунку

Єдиний податок
3 група

Можна застосовувати одну з двох ставок єдиного податку, які обчислюються у відсотках від
доходу:
- 3% та сплата ПДВ відповідно до норм р. V НК;
– 5% – якщо підприємець не є платником ПДВ.
Передбачено ще одну ставку в розмірі 15% отриманого доходу. Вона застосовується до
таких доходів:
– суми перевищення обсягу доходу 5 млн грн;
– доходу, отриманого від забороненого виду діяльності;
– доходу, отриманого із застосуванням негрошових форм розрахунку

Порядок сплати податку

Система
оподаткування Порядок сплати податку

Загальна система

Податок сплачується авансом. Авансові платежі з податку на доходи розраховуються
підприємцем самостійно за фактичними даними, зазначеними в Книзі обліку доходів і витрат за
кожен квартал. До бюджету вони сплачуються до 20 квітня, до 20 липня й до 20 жовтня. За
четвертий квартал авансовий платіж не сплачується. Якщо за результатами якогось кварталу
доходу немає, авансовий платіж теж не сплачується. Остаточний розрахунок податку
здійснюється на підставі даних річної декларації, з урахуванням внесених авансових платежів
 
Єдиний податок
1 й 2 група Єдиний податок сплачується щомісяця авансом не пізніше ніж 20-го числа поточного місяця
Єдиний податок
3 група Єдиний податок сплачується протягом 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу

Порядок подання звітності

Система
оподаткування Порядок подання звітності
Загальна система

Декларація про доходи подається раз на рік не пізніше ніж 9 лютого наступного року 
Новостворені підприємці та ті, що перейшли зі спрощеної системи, звітують за результатами
роботи в першому кварталі, потім – раз на рік

Єдиний податок
1 й 2 група

Податкова декларація подається один раз на рік протягом 60 календарних днів після
закінчення звітного року

Єдиний податок
3 група

Податкова декларація подається щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення
звітного кварталу

Облік доходів та витрат
Система оподаткування Облік доходів та витрат
Загальна система

Облік ведеться в Книзі обліку доходів і витрат, форму якої затверджено наказом Міндоходів
України від 16.09.2013 № 481

Єдиний податок
1 й 2 група

Облік ведеться в Книзі обліку доходів і витрат, форму якої затверджено наказом Мінфіном
України від 19.06.2015 № 579

Єдиний податок
3 група

Підприємці на 5%-вій ставці ведуть облік лише доходів у в Книзі обліку доходів і витрат,
форму якої затверджено наказом Мінфіном України від 19.06.2015 № 579
Підприємці на 3%-вій ставці, ведуть облік і доходів, і витрат. Форму Книги обліку доходів і
витрат, форму якої затверджено наказом Мінфіном України від 19.06.2015 № 579
Використання РРО під час здійснення готівкових розрахунків

Система
оподаткування Зобов’язання використання РРО
Загальна система Підприємець зобов'язаний використовувати РРО (або розрахункові квитанції з КОРО у випадках,

дозволених чинним законодавством)

Єдиний податок
1 група

Звільнені від застосування РРО, крім реалізації технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонтові

Єдиний податок
2 група

Звільнені від застосування РРО, якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1
000 000 гривень. У разі перевищення в календарному році цього обсягу доходу застосування РРО
під час готівкових розрахунків обов'язкове. РРО потрібно застосовувати з першого числа першого
місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення. У разі реалізації технічно
складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонтові, зобов'язані застосовувати
РРО незалежно від обсягу отриманого доходу

Єдиний податок
3 група

Реєстрація платником ПДВ

Система
оподаткування Реєстрація платником ПДВ
Загальна система У разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій 1 млн грн за останні 12 календарних

місяців підприємець зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ

Єдиний податок
1 й 2 група

Не є платниками ПДВ. Однак при ввезенні імпортного товару в Україну сплачують ПДВ на
загальних підставах

Єдиний податок
3 група

Підприємці за ставкою 3% є платниками ПДВ. 
Підприємці, які застосовують ставку єдиного податку 5%, можуть добровільно
зареєструватися платниками ПДВ і перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3%

Сплата єдиного внеску

Система
оподаткування Сплата єдиного внеску

Загальна система

Підприємці нараховують єдиний внесок на чистий дохід за ставкою 22%. 
При цьому розмір ЄСВ не може бути меншим від мінімального внеску, який розраховується
як добуток мінімальної зарплати в поточному місяці й ставки єдиного внеску (22%).
Максимальна величина доходу, на яку нараховується ЄСВ, становить 15 розмірів мінімальної
заробітної плати. З 2018 року внески сплачується щокварталу до 20-го числа місяця, що
настає за кварталом

Єдиний податок
1, 2 й 3 група

Суму єдиного внеску підприємці визначають самостійно, але не менше ніж мінімальний
внесок, який розраховується як добуток мінімальної зарплати в поточному місяці й ставки
єдиного внеску (22%). Єдиний внесок сплачується щокварталу до 20-го числа місяця, що
настає за кварталом

З 1 січня 2018 року від сплати ЄСВ та звіту про нього звільнено підприємців (незалежно
від системи оподаткування), які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, або досягли
віку, зазначеного ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної
документації впевнено допоможуть Вам підготувати пакет документації, а також в

найкоротші терміни зареєструвати Фізичну особу - підприємець

Скільки коштує реєстрація ФОП?

1. Проведення юридичної консультації з питань порядку державної реєстрації фізичної-особи
підприємця (ФОП);
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які необхідні для заповнення
заяви про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця, а саме: паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код платника податків. Якщо ФОП бажає зареєструвати іноземець, тоді потрібні:
підстави для перебування в Україні та постійне місце проживання (посвідку на постійне або тимчасове
місце проживання); отримання у Державній фіскальній службі ідентифікаційного коду платника податків
для іноземців; нотаріальна довіреність.
3. Юридично-швидке визначення видів діяльності за КВЕД, тобто видів економічної діяльності;
4. Визначення системи оподаткування, на якій буде перебувати Фізична-особа підприємець. Фізична
особа-підприємець може перебувати на двох системах оподаткування: спрощена або загальна системи.
5. У разі застосування спрощеної системи оподаткування Ми допоможемо Вам завести книгу обліку
доходів та зареєструвати її, а саме:-придбати книгу обліку доходів;-прошити книгу обліку доходів;-
заповнити та пронумеровати сторінки книги обліку доходів;
6. При необхідності та в залежності від видів господарської діяльності спеціалісти визначать порядок
та види отримання дозвільної документації в тому числі певних видів діяльності, які підлягають
ліцензуванню.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
реєстрації фізичної-особи підприємця (ФОП), в тому числі при необхідності отримання ліцензії, дозволу,
погодження, рішення.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на реєстрацію фізичної-особи підприємця (ФОП), отримання ліцензії,
дозволу, погодження, рішення - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшої
реєстрації фізичної-особи підприємця (ФОП), а також отримання ліцензій, дозволів та інших дозвільних
документів необхідні для здійснення підприємницької діяльності.
Процес реєстрації фізичної-особи підприємця (ФОП) розпочнеться тільки після підписання Вами договору
про співпрацю або отримання юридично-правових послуг, оформлення нотаріальної довіреності реєстрації
фізичної-особи підприємця (ФОП).

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію