Контроль хвороби COVID-19 - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі

Контроль хвороби COVID-19

Щодо проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Звертаємо увагу суб’єктів господарської діяльності, що із набранням 10.12.2020 чинності Законом України від 04.12.2020 № 1071 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1071), була ліквідована юридична колізія, яка полягала у неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом.

17.03.2020 Верховною Радою України було прийнято два закони, положення яких встановлюють заборону проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до приписів підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530) проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності забороняється.

Натомість, положеннями пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533) встановлено, що тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику; (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 182 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією») (у інших сферах діяльності затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику).
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у діяльності суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Таким чином мала місце юридична колізія норм права, яка за рекомендацією Міністерства юстиції України, викладена у листі від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19, вирішується шляхом застосування акта виданого пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності.

З огляду на те, що Закон № 530 набув чинності 17.03.2020 (з дня його опублікування), а Закон № 533 – 18.03.2020 (з дня, наступного за днем його опублікування), у частині, яка стосується заборони на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, слід було керуватися положеннями Закону № 533, який на відміну від Закону № 530 не передбачав тотальної заборони.

Незважаючи на це, нормами Закону № 1071, який набрав чинності 10.12.2020, зазначене вище юридична колізія була усунена шляхом виключення підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 530.

Відповідно питання заборони проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності врегульовуються виключно нормами пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 533.

Додатково звертаємо Вашу увагу, що заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, встановлена нормами Закону № 533, не передбачає можливості здійснення органами державного нагляду (контролю) планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності не віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Дотримання законодавства, готовність до будь-яких перевірок з надійними партнерами – Ваша стратегія та Наша гарантія успіху!