Воєнний стан - провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності в період воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан з 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Також, Верховна Рада України ухвалила Закон про затвердження Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року на 30 діб.

Згідно статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачається, що на період введення воєнного стану, як особливого правового режиму, можуть бути введені тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 року № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року N 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається поновлення зупинених строків.

В умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення належного та безперервного функціонування діяльності суб’єктів господарювання.

Кабінет Міністрів України установив, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки України, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, – до Міністерства внутрішніх справ України, декларації про провадження господарської діяльності.
Відповідну Постанову Кабінету Міністрів України (далі по тексту - Постанова) від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» розміщено на Урядовому порталі.

Перелік відомостей, які вносяться до декларації, визначено у додатку 1 до Постанови.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу;
у паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою.

При цьому додатком 2 до Постанови визначено перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, а саме:

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314

ПЕРЕЛІК видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану
Вид господарської діяльності Вид документа, який дає право на провадження господарської діяльності
Діяльність у сфері використання ядерної енергії ліцензія
Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ ліцензія
Поводження з небезпечними відходами ліцензія
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ; дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше), виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції
Геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ)
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, та видобування корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави
спеціальний дозвіл на користування надрами
Перевезення радіоактивних матеріалів (міжнародне перевезення) дозвіл
Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання дозвіл
Виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів дозвіл
Виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів дозвіл
Виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива, окремого дозволу на пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони та окремого дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної установки) дозвіл
Пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони дозвіл
Експлуатація ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива дозвіл
Використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта дозвіл
Виробництво джерел іонізуючого випромінювання ліцензія
Переробка, зберігання радіоактивних відходів ліцензія
Переробка уранових руд ліцензія
Провадження господарської діяльності з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки ліцензія
Провадження діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки ліцензія
Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів ліцензія
Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки ліцензія
Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів ліцензія
Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів ліцензія
Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: зняття з експлуатації ядерної установки ліцензія
Спеціальне водокористування дозвіл
Оцінка впливу на довкілля висновок
Транскордонне перевезення небезпечних відходів письмова згода (повідомлення)
Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду дозвіл
Спеціальне використання лісових ресурсів спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
Торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду
ліцензія
Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України ліцензія
Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України ліцензія
Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ліцензія
Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж ліцензія
Виконання підготовчих робіт, визначених будівельними нормами повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) декларація про готовність обʼєкта до експлуатації
Виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками дозвіл на виконання будівельних робіт
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Виробництво лікарських засобів (для суб’єктів господарювання, які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських засобів) ліцензія
Культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку ліцензія
Банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації ліцензія
Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення ліцензія
Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації ліцензія
Випуск та проведення лотерей ліцензія
Діяльність на ринку азартних ігор ліцензія
Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням технічних засобів розвідки (критерії належності до технічних засобів розвідки визначаються розвідувальними органами України) ліцензія
Зовнішньоекономічна діяльність ліцензія
Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології свідоцтво про уповноваження
Виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності
Затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації
Діяльність із ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України дозвіл
Діяльність у сфері охорони культурної спадщини, вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, зокрема ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини; проведення робіт на памʼятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок; проведення робіт на памʼятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів; відчуження або передача памʼяток місцевого та національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; реалізація програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані памʼяток місцевого значення, їх територій і зон охорони; вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей; проведення робіт, пов’язаних з археологічними дослідженнями; проведення земляних робіт на території пам’яток, охоронюваних археологічних територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць; проведення пошукових робіт з дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою; переміщення (перенесення) пам'яток місцевого та національного значення; погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого та національного значення; погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях дозвіл, погодження, висновки
Користування радіочастотним ресурсом ліцензія
Користування номерним ресурсом дозвіл

Також, Постановою визначено, що суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Крім цього, на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством.
З дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.
Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану.

Звернувшись до Центру ліцензування та дозвільної документації, Ви отримаєте кваліфіковану юридичну консультацію, щодо питань забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, перелік відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності, назви виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, дозвільний документ, на заміну якого на період воєнного стану подається декларація, а також ознайомлення суб’єкта господарювання з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов'язання їх виконувати.