Дистанційна Освіта в Україні - Тендеціїї та Умови її впровадження

Дистанційна освіта та умови її впровадження

Поняття дистанційної освіти з’явилося не так давно. У 1969 році був започаткований перший університет, який повноцінно зафункціонував у подібному форматі – це Відкритий Університет Великобританії. До його появи, у вишах можна було лише деколи зустріти модель «кореспондентського» навчання, коли комунікація з педагогами відбувалась за допомогою звичайної пошти.

Сьогодні майже кожен відомий закордонний університет має відповідне відділення для дистанційних студентів, і значно більша їх концентрація спостерігається в приватних закладах. В українському освітньому просторі також відслідковують світові тенденції, тому дистанційне навчання запропоноване у багатьох державних вишах:

• Львівська Політехніка;
• Українська Академія Державного Управління;
• Харківський Технічний Університет Радіоелектроніки;
• Сумський Державний Університет;
• Київський Національний Торгово-Економічний Університет;
• Хмельницький Національний Університет;
• Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні;
• Та інші.

Окрім цього, дистанційна освіта активно впроваджується у комунальних та приватних школах усіх областей України. У цьому випадку, відповідальність за навчання дітей майже повністю покладається на батьків або опікунів.

Що таке дистанційна освіта?
Дистанційна освіта – це інноваційний підхід у реалізації навчального процесу, що має на увазі використання усіх стандартних складових (методичні матеріали, цілі, зміст, організаційні форми, технологічні засоби та контроль), але у форматі інтерактивної віддаленої взаємодії, за допомогою Internet-технологій.
Органи видачі ліцензій – МОН (якщо мова йде про вищу та професійно-технічну освіту) та органи управління обласних та міських держадміністрацій (якщо мова йде про дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту)

Які проблеми вирішує дистанційний формат навчання?
• Значно знижує грошові витрати на оплату семестрів;
• Зменшує кількість часу, необхідну для щоденних зборів та транспортування до місця локації закладу;
• Надає можливість самостійно планувати час на навчання та коригувати ступінь навантаження;
• Гарантує вільний вибір закладу для отримання освіти – як на території України, так і за її межами;
• Забезпечує дітей або людей з обмеженими можливостями гідними умовами для отримання повноцінної освіти;
• Оптимізує навчальні процеси під потреби кожного окремого студента/учня, за рахунок чого, значно підвищується якість засвоєння матеріалу;
• Не перешкоджає основному типу діяльності слухача(робота, хобі, мандрівки тощо).

Види впровадження дистанційного навчання
Існує декілька ефективних методів реалізації навчання з використанням комп‘ютерних і телекомунікаційних технологій. В залежності від обраного університету та дисципліни, слухачі можуть розраховувати на наступні способи комунікації та поточної взаємодії під час навчання:
1. Електронна пошта – за її допомогою вчитель обмінюється інформацією зі студентами, передає нові плани на семестр та отримує письмові результати навчання.
2. Чат-заняття – «живі» уроки, що мають на увазі використання онлайн програм для поточного обміну повідомленнями, тут можуть одночасно знаходитись всі студенти класу.
3. Веб-заняття – записані у відповідному вигляді уроки (аудіо або відео формат), які розкривають суть теми або топіку, що наразі вивчається студентами.
4. Телеприсутність – варіант проведення лекцій або практичних занять, коли студенти можуть слідкувати за процесом в аудиторії за допомогою відео трансляції в мережі Інтернет.
5. Відео-конференції – спеціальні заняття, які передбачають використання програм в Інтернеті для організації відео зв’язку та інтерактивного обговорення завдань між педагогами та слухачами.
6. Голограми – інноваційна технологія викладання за допомогою голограм, коли студенти бачать у повний зріст голограму педагога, а вчитель у цей час має великий радіус огляду аудиторії студентів.

Які умови необхідно виконати для розвитку проекту з віддаленою освітою?
Детально ці пункти описані у Наказі МОН України «Про затвердження Вимог до вищих закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» від 30.10.2013 р. № 1518.
Ліцензія на проведення освітньої діяльності;
• Належне технічне устаткування на базі закладу, його постійна підтримка та ремонт;
• Наявність педагогічного складу, представники якого мають відповідну кваліфікацію та знання.
І, якщо другий і третій пункти можна вирішити у більш-менш тривалі строки, то про узаконення освітньої діяльності потрібно потурбуватись ще до старту навчального проекту. Адже існування подібного закладу без відповідного дозволу є злочином, який карається великими грошовими штрафами та накладенням заборони на функціонування.

Етапи та особливості отримання ліцензії

Ліцензія на освітню діяльність оформлюється у повній відповідності до постанови про ліцензійні умови провадження діяльності в сфері освіти від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347). У цьому документі сказано, що до обов’язкового ліцензування належать наступні сфери освітньої діяльності:
1. Дошкільної;
2. Загально-середньої;
3. Позашкільної;
4. Професійної технічної;
5. Післядипломної;
6. Фахової освіти перед вищою;
7. Вищої.
Якщо на базі будь-якої с вищенаведених типів освіти починає функціонувати центр або підрозділ дистанційного навчання, то він повинен також бути ліцензованим.

У Центрі Ліцензування та Дозвільної Документації існує узгоджений алгоритм дій для отримання ліцензії:
• Обговорення із Замовником особливостей майбутньої взаємодії та фінансової винагороди за послугу, а також консультування з ціллю оптимізації та прискорення усіх процесів;
• Ретельний збір та перевірка документів на предмет відповідності вимогам ліцензіату;
• Подання заяви та зібраного пакету паперів у відповідний орган ліцензування;
• Представництво інтересів Замовника під час тематичних обговорень та перевірок;
• Оплата державного мита та інших необхідних платежів, яких потребує освітня ліцензія;
• Отримання ліцензії та передача документу персонально в руки Замовнику.
Як підтверджує досвід, така послідовність дій гарантує Замовнику швидкий та ефективний спосіб вирішення нагального питання. У той час, коли ми виконуємо рутинну роботу, ви використовуєте свій час для виконання більш значущих задач.

Разом ми зробимо Ваш проект по-справжньому успішним! А головне – законним.