Закон України про управління відходами

Закон України «Про управління відходами»

Про управління відходами

З 9 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про управління відходами» № 2320- ІХ від 20 червня 2022 року. Закон наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами.

Зміни в управлінні відходами

Закон України «Про управління відходами», це фундамент, на якому будуватиметься реформа. Ним передбачено наступні зміни в управлінні відходами:

- Нова дієва дозвільна система. Закон «Про управління відходами» врегульовує питання дозвільної системи, визначає необхідний пакет документів для отримання дозволів, приналежність їх до відповідних реєстрів і передбачає подання електронної звітності завдяки сервісам «ЕкоСистеми».

- Децентралізація управління відходами. Закон також урегульовує питання розділення повноважень між міністерствами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади. Відтепер встановлено належне регулювання ринку відходів, прописані чіткі правила співпраці органів місцевого самоврядування, інвесторів, переробних підприємств, виробників продукції та товарів, що дозволяють надавати якісні та доступні послуги у сфері управління відходами. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2023 р. № 695 затверджено «Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами, згідно з вимогами якого контроль за виконанням інвестиційних програм суб’єктів господарювання здійснюватиметься виконавчими органами сільських, селищних, міських рад».

- Багаторівневе планування. Новий закон передбачає рух від державного плану управління відходами аж до планів управління відходами підприємств. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 р. № 667 затверджено «Порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами». Саме вони стануть частиною Національного плану управління відходами. Регіональний план управління відходами визначає, які місця видалення відходів можна використовувати, а які мають бути рекультивовані, скільки та яких підприємств для оброблення відходів потрібно збудувати. Щоб на заміну полігонам та звалищам була сучасна інфраструктура, потрібні інвестиції та час. Проблема накопичення відходів на звалищах наростала не одне десятиліття і зараз ми говоримо про початок докорінної зміни підходів в управлінні відходами. Рамковий закон передбачає приведення усіх існуючих місць видалення відходів у відповідність. А ті, котрі не відповідатимуть європейським нормам, будуть закриті.

- Розбудова інфраструктури. Розробка та впровадження Національного плану розміщення заводів з оброблення відходів, відповідно до якого передбачається створення близько 200 нових об’єктів оброблення відходів. Залучення потенційних інвесторів із представниками місцевих органів влади. Реалізація пілотного проекту з Київською обласною державною адміністрацією та ОМС з будівництва двох заводів. Проводяться відповідні консультації ведуться з Івано-Франківською, Полтавською та Закарпатською ОДА. Планується підписання Меморандуму про співпрацю з 26 громадами Київщини у сфері поводження та утилізації твердих побутових відходів.

- Європейські принципи – Контекст євроінтеграційного руху України, адже шлях реформ має стати для України шляхом вступу до Європейського Союзу. Ієрархія управління відходами, розширена відповідальність виробника, «забруднювач платить».

Закон України «Про управління відходами» передбачає, що розширена відповідальність виробника (РВВ) встановлюється законами для певних видів товарів та відходів (Ст.10) Національний план управління відходами передбачає розроблення окремих законопроєктів, направлених на впровадження систем розширеної відповідальності виробника:
- про відходи упаковки;
- про батарейки, батареї та акумулятори;
- про відходи електричного та електронного обладнання;
- про зняті з експлуатації транспортні засоби тощо.

Слід зазначити, що законопроєкти, що будуть запроваджувати РВВ – про упакування та відходи упаковки, про відходи електричного та електронного обладнання, про батареї, батарейки та акумулятори. Дані законороекти базуються, зокрема, на таких директивах ЄС:
- Директива про упаковку та відходи упаковки 94/62/ЄC;
- Директива про відходи електричного і електронного обладнання 2012/19 ЄС;
- Директива про батареї та акумулятори та відходи батарей та акумуляторів 2006/66/ЄС.

Виробники певних товарів після прийняття спеціальних законів, які запровадять розширену відповідальність виробника щодо конкретного виду продукції, будуть зобов’язані організувати колективно чи індивідуально системи розширеної відповідальності виробника для, як мінімум, приймання та/або збирання на всій території України від кінцевих споживачів відходів, що утворилися внаслідок використання продукції, а також подальше управління цими відходами. Фінансовий тягар будуть нести виробники (в т.ч. імпортери) таких товарів. Закон змушує виробників продукції задуматися про відходи на етапі виробництва продукції.

Нові нормативно-правові документи

Також, реалізація вимог цього Закону потребуватиме приведення у відповідність існуючих або розробки нових нормативно-правових документів.
Перелік нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію положень рамкового Закону «Про управління відходами», а саме:

Ухвалені
1.Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. № 667 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами».
2.Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 р. № 625 «Деякі питання поводження з побутовими відходами в особливих умовах».
3. Постанова Кабінету Міністрів України №1073 «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків».

На стадії підготовки до винесення на розгляд КМУ
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів».
Проєкт постанови КМУ “ Внесення змін до Положення Міндовкілля”.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів».
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів».

Розроблені та знаходяться на погодженні з ЦОВВ
1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Порядок створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами».
2. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми».
3. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами».
4. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений».
5. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів».
6. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами».
7. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів».
8. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу об’єктів оброблення відходів».
9. Проєкт Постанови «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції».

На фінальній стадії розробки
1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління відходами», який включатиме Національну програму запобігання утворенню відходів та Національну програму зменшення захоронення біовідходів.
2. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів».
3.Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій».
4. Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження порядку державного обліку відходів та подання звітності».
5. Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження форми та порядку обліку відходів». Мінімальні норми переробки та підготовки до повторного використання для відходів пластику, паперу, скла, тобто упаковки, будуть встановлені в окремому законі шляхом впровадження розширеної відповідальності виробника упаковки.

У статті 6 Закон України «Про управління відходами» передбачається наступне: Для вдосконалення підготовки відходів до повторного використання, забезпечення високоякісного рециклінгу* та інших операцій з відновлення, відходи підлягають роздільному збиранню та не повинні змішуватися з іншими відходами або матеріалами, що мають різні властивості.

*Рециклінг – операція з відновлення, у результаті якої відходи переробляються у продукцію, матеріали або речовини для їх використання за первинною або іншою метою. Ця операція включає перероблення органічного матеріалу, але не включає виробництва енергії чи перетворення відходів у матеріали, що можуть бути використані як паливо або матеріали для зворотного заповнення.

Роздільне збирання відходів у населених пунктах здійснюється для таких видів відходів, як відходи паперу та картону, пластику, скла, металу. При цьому, створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню. Роздільно зібрані відходи, призначені для підготовки їх до повторного використання та рециклінгу, не можуть спалюватися чи видалятися, за винятком відходів, що утворюються внаслідок сортування або інших операцій з оброблення роздільно зібраних відходів, та відходів, що не придатні до повторного використання та рециклінгу.

Чи випав металобрухт із сфери дії нового Закону? Cлід зазначити, що регулювання відносин, пов’язаних з управлінням відходів металу, здійснюється Законом України «Про управління відходами» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про металобрухт».

Прийнятий Закон України «Про управління відходами» на сьогодні є вагомим кроком вперед в українській інтеграції до європейського законодавства. Враховуючи «рамковість» Закону, він окреслює напрями подальшої політики в сфері поводження з відходами та її наближення до європейської. Документ окреслює ключові питання управління відходами, залишаючи широке коло питань на подальше врегулювання підзаконними актами.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про управління відходами

Завжди надійний партнер Вашого бізнесу,
Центр ліцензування та дозвільної документації

Тел. 097-701-55-55
E-mail: 9L9@ukr.net