Критерії державного контролю у сфері поводження з небезпечними відходами - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі

Критерії державного контролю у сфері поводження з небезпечними відходами

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України затвердив Постановою № 804 від 9 листопада 2016 р критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначив періодичність здійснення планових заходів державного нагляду, контролю Міністерством екології та природних ресурсів України.

Критерії державного контролю

Слід зауважити те, що даною постановою Уряд удосконалив державний контроль у сфері провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Зокрема, затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження такої діяльності. Також, буде встановлюватися один з трьох ступенів ризику (високий, середній і незначний) і залежно від цього визначатиметься періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Отже, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, включеними до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217), є:
- вид операцій з поводження з небезпечними відходами та кількість видів небезпечних відходів, щодо яких здійснюються такі операції;
- наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до вище зазначених критеріїв, суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику:

— високого, середнього та незначного

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, які:
- здійснюють операції з утилізації та/або знешкодження дев’яти та більше видів небезпечних відходів;
- протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження господарськї діяльності з поводження з небезпечними відходами.

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, які:
- здійснюють операції з утилізації та/або знешкодження восьми та менше видів небезпечних відходів;
- здійснюють операції з поводження з небезпечними відходами (крім операцій з утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів) щодо 15 та більше видів небезпечних відходів;
- протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, які:
- здійснюють операції з поводження з небезпечними відходами (крім операцій з утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів) щодо 14 та менше видів небезпечних відходів;
- протягом останніх п’яти років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання поводження з небезпечними відходами здійснюються Мінприроди з наступною періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може належати.

У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза. Сподіваємось, що вище зазначена інформація буде для Вас надзвичайно корисною, яка значно полегшить процес започаткування, розвитку та ведення ліцензійного виду господарської діяльності, бізнесу.

З повагою, Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації