Будівельна ліцензія - перелік видів робіт, вимоги, необхідні документи
22 февраля, 2018

Ліцензія на будівництво

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Зміни у ліцензуванні будівельної діяльності

ВАЖЛИВО - Читайте детальніше про всі зміни у законодавстві щодо ліцензування будівельної діяльності в статті у розділі новини за посиланням

Нормативно-правові аспекти, щодо ліцензування у сфері будівництва

 

Відповідно до ч. 9 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» 222-VIII, чинний, поточна редакція — від 01.10.2023 переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Згідно із Статтею 371 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 3038-VI, чинний, поточна редакція — від 01.10.2023, ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади (ДІАМ), що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов та здійсненням будівельних робіт на об’єктах будівництва здійснюється органом ліцензування (ДІАМ).

Відповідно до ст. 32. Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд

1. Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі - клас наслідків) - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

2. Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм і правил, затверджених згідно із законодавством.

3. Клас наслідків визначається для кожного об’єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

4. До складу комплексу (будови) можуть належати об’єкти, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.

5. Усі об’єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):

- незначні наслідки - СС1

- середні наслідки - СС2

- значні наслідки - СС3

Під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах самочинного будівництва клас наслідків таких об’єктів визначається самостійно відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю або із залученням експертної організації чи експерта, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» установлено, що:

1) у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - Декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» передбачає:

 

1.            ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.            ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих або будівельних робіт

 

3.            ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт

 

4.            ДОЗВІЛ на виконання робіт підвищеної небезпеки

 

ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу

(Група А, Додаток 2 до Порядку)

- Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри

- Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.

- Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд

- Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

- Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

- Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

Дія дозволу поширюється на всю територію України

 

5.            Акт готовності об’єкта до експлуатації, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

Форма Акта готовності об’єкта до експлуатації, порядок видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

 

ПЕРЕЛІК будівельних робіт, які не потребують документів,

що дають право на їх виконання,

та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України Постановою від 7 червня 2017 р. № 406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію».

Для отримання консультації, щодо проведення певного виду будівельних робіт та робіт підвищенної небезпеки, можна звернутися до спеціалістів Центру ліцензування та дозвільної документації та отримати безкоштовну первинну консультацію з можливістю визначення переліку необхідних документів для провадження гоподарської діяльності.

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення документів - інформація надається Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії, повідомлення, дозволу, сертифіката та ін.

Процес оформлення документів (співпраці) розпочнеться тільки після підписання Сторонами договору про співпрацю або юридично-правових послуг.

 

ПЕРЕВАГИ ЗАКОННОГО БУДІВНИЦТВА – отримати дозвільні та ліцензійні документи, успішні тендерні закупівлі, можливість отримання складних та високооплачуваних замовлень, відкритість на ринку будівельних послуг, підняття рейтингу Вашої компанії серед конкурентів, довіра клієнтів.

Порядок оформлення ліцензії на будівництво

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування будівельної діяльності пов`язану з будівництвом об`єктів архітектури із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
2. Розробка та формування документації, необхідної для розгляду комісії отримання будівельної ліцензії (згідно із запланованою діяльністю, оформлення, заповнення Заяви про видачу ліцензії, відомості про МТБ, склад працівників, технологія виробництва, система контролю якості виконання робіт, виконані будівельно-монтажні роботи, опису документів);
3. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на будівництво (СС2) (СС3);
4. Оформлення ліцензії в терміни 10 робочих днів з моменту формування повного пакету документів;
5. Отримання ліцензії з додатком переліку виконання будівельних робіт (СС2) / (СС3);

Скільки коштує оформлення будівельної ліцензії?

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення ліцензії.

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії на будівництво - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії на будівельну діяльність, пов`язану з будівництвом об`єктів архітектури із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично -правових послуг отримання ліцензії.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію