Стас Шпачук, Автор в Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі

Управління «поводження» відходами в Україні, нові норми регулювання управління відходами

9 липня 2023 року набув законної чинності новий Закон України «Про управління відходами» № 2320 — IX (надалі – «Закон»), прийнятий 20 червня 2022 року. Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і Читать больше проУправління «поводження» відходами в Україні, нові норми регулювання управління відходами[…]

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та Читать больше проРеєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці[…]