Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, затверджені постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі – Постанова №1107) (Внесені зміни Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77).

Що таке декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці?

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально - технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій, щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

За якою формою подається декларація?

Декларація подається за формою згідно з додатком 8 до Постанови № 1107. При цьому обов’язкове заповнення усіх полів, передбачених формою декларації. Найменування видів робіт підвищеної небезпеки та/або найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки повинно відповідати додаткам 6 та 7 Порядку № 1107.

Слід зазначити що Постановою КМУ від 03.02.2021 р. № 77 внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Суттєво змінено перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації.

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Група Б

 • 1.Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
 • 2.Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
 • 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
 • 4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
 • 5. Водолазні роботи.
 • 6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
 • 7. Сейсморозвідка.
 • 8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
 • 9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
 • 10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
 • 11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.
 • 12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
 • 13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
 • 14. Гранулювання доменного шлаку.
 • 15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
 • 16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
 • 17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
 • 18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
 • 19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
 • 20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
 • 21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.
 • 22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
 • 23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.
 • 24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

Назва юридичної послуги:

Оформлення, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Адміністративний збір: відсутній

Строк надання юридичної послуги: 5 робочих днів

Результат надання юридичної послуги: Реєстрація декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з охорони праці

Способи отримання результату: Надсилається поштою або видається наручно.

Нормативно-правові акти з питань надання юридичної послуги:

- Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" - Закон України "Про охорону праці" - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1. Проведення юридичної консультації з питань порядку реєстрації та отримання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
 • 2. Підготовка документації з питань охорони праці, відомості про матеріально - технічну базу, склад працівників, технологію виробництва, системи контролю якості виконання робіт, служба охорони праці на підприємстві, порядок складення та підписання договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (Положення, інструкції, накази, сертифікати, та інше) (аудит з охорони праці)
 • 3. Підготовка, оформлення (заповнення) декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
 • 4. Подання на реєстрацію сформованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
 • 5. Отримання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці для Вашого підприємства.

 

НАШІ ПРИНЦИПИ

Виняткова законність всіх процесів, високий рівень компетентності, результат

ТЕРМІНИ

Мінімально можливі при дотриманні всіх вимог законодавства

НАША МІСІЯ

Полегшити клієнтам процес ведення бізнесу

Ваш надійний,

ЦЕНТР ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ